NOADIS

Connect Pro

RagTime Connect

RagTime Connect Pro

RagTime Connect is een ODBC-databaseverbinding voor RagTime.

Met RagTime Connect kunnen RagTime documenten gegevensbestanden van relationele databases dynamisch via ODBC benaderen en zo bijvoorbeeld seriebrieven, rapporten, analyses, statistieken en gestructureerde catalogusproducties mogelijk maken.

SQL en ODBC

Om een database-query door middel van gestandaardiseerde SQL-uitdrukkingen (SQL > Structured Query Language) is naast de SQL-kennis geen extra ervaring noodzakelijk. RagTime Connect Pro gebruikt de aanwezige infrastructuur uit de ODBC-driver (ODBC > Open DataBase Conectivity) en ODBC-compatibele database onder Windows en Mac OS. Extra ingrepen in de database- of netwerkomgeving zijn niet nodig.

RagTime Connect verschaft u toegang tot de actuele gegevens en helpt u op deze manier uw werkprocessen te verkorten.

Gegevenstypen

Naast de normale gegevenstypen als 'Tekst', 'Getallen' en 'Datum' kunnen met behulp van RagTime Connect Pro ook Binary Large Objects (BLOBs) uit databases ingelezen worden en binnen RagTime gebruikt worden. Deze BLOBs kunnen alle gegevenstypen bevatten die in RagTime geïmporteerd kunnen worden, zoals bijv. illustraties (PDF, TIFF, BMP, WMF, EMF, EPS, PICT, JPEG, enz.), teksten (Word, Windows, Mac OS, Unicode) of spreadsheets (Excel, SYLK).

Database-query

De database-query vindt plaats in een overzichtelijke query-editor en wordt door ’drag & drop’ uitgebreid. Kant-en-klare query’s kunnen bewaard worden en in RagTime-sjabloondocumenten keer op keer gebruikt worden. Op deze manier kunt u regelmatig terugkerende processen automatiseren en belangrijke zakelijke documenten actueel houden met gegevens uit de database.

Gegevens die met RagTime Connect Pro gelezen zijn, worden als resultaten uit verwijzingen behandeld. U kunt ze in teksten laten meelopen, er spreadsheets mee vullen, grafieken opbouwen of berekeningen beïnvloeden. Ook de gegevensselectie kan binnen RagTime plaatsvinden, bijv. met RagTime-knoppen of via resultaten van berekeningen.

Drukken en uitgeven

Catalogi met gestructureerde inhoud kunnen met de uitgebreide opmaakmogelijkheden van RagTime en RagTime Connect Pro op eenvoudige wijze geproduceerd worden en veelvuldig als laserprint, in kleurgescheiden offsetdruk of als pdf uitgevoerd worden.

RagTime Connect Pro verschaft u toegang tot de actuele gegevens en helpt op deze manier met het verkorten van werkprocessen.

Systeemvereisten

RagTime versie 6.6 of 7, ODBC vanaf versie 3, ODBC-compatibele database.

Installatie omvat MySQL / ODBC driver voor OS X